Podporte Dom Svitania, n.o. prostredníctvom 2% (3%) z dane aj v roku 2022!
Peniaze použijeme na dobrú vec.
Ďakujeme za Vašu priazeň!


Formuláre:

Nová výročná správa za rok 2019

Našu výročnú správu za rok 2019 si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte .pdf TU.

Archív výročných správ


Krízový plán Covid-19
TU

Kontakt

Dom Svitania, n.o.

900 63 Jakubov 79
Telefón: +421 905 810 749
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Riaditeľka n.o.:  Ing. Marta Prochyrová
účet: SK62 0900 0000 0001 8934 6282
 

O nás


Dom Svitania, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Našou víziou je umožniť ľuďom s mentálnym postihnutím žiť čo najviac samostatne a získať zamestnanie na voľnom trhu práce. V chránenej dielni zamestnávame ľudí s mentálnym postihnutím. Zároveň v ambulantnom rehabilitačnom stredisku poskytujeme našim klientom – dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím - sociálne služby, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a základné poradenstvo.

V prispôsobenom prostredí chránenej dielne získavajú ľudia s mentálnym postihnutím základné pracovné návyky. Poskytujeme im zamestnanie, a tým aj mzdu. Pravidelná mzda je pre našich zamestnancov s postihnutím, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, často doslova život zachraňujúca. Ľudí s mentálnym postihnutím komplexne pripravujeme na zamestnanie na voľnom trhu práce, začleňujeme ich do komunity.

Cieľom sociálnej rehabilitácie v rehabilitačnom stredisku Domu Svitania, n.o. je zachovanie, obnova a rozvoj schopností pre čo najviac samostatný život a integráciu ľudí s mentálnym postihnutím. Našou prioritou je individuálny prístup ku klientovi. Nácvikom zručností (tréning sebaobsluhy, získavanie základných zručností potrebných pri starostlivosti o domácnosť) a neformálnym vzdelávaním pripravujeme našich klientov na samostatný život. Úzko spolupracujeme s rodinami klientov a komunitou (spriaznené organizácie, obyvatelia obce Jakubov, mesta Malacky). Klientom poskytujeme zázemie pre rozvoj samostatnosti a život v komunite.


vízia: umožniť ľuďom s mentálnym postihnutím žiť čo najviac samostatne, získať zamestnanie na voľnom trhu práce

poslanie: komplexná príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie, nácvik samostatnosti, začlenenie do komunity

ciele: poskytovať ľuďom s mentálnym postihnutím zamestnanie v prispôsobenom prostredí chránenej dielne, poskytovať ľuďom s mentálnym postihnutím zázemie pre rozvoj samostatnosti a života v komunite

hodnoty: rešpektujeme jedinečnosť každého človeka, zachovávame si ľudský prístup, sme tím, hľadáme nové riešenia, nebojíme sa prekážok

stratégia: nácvik pracovných návykov, tréning sebaobsluhy, získavanie základných zručností potrebných pri starostlivosti o domácnosť, úzka spolupráca s rodinou a komunitou


Kontaktné údaje:

Dom Svitania, n.o.
900 63 Jakubov č. 79

Tel. kontakt:        +421 905 810 749
E-mail:                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Riaditeľka n. o.:  Ing. Marta Prochyrová
Účet:                   SK62 0900 0000 0001 8934 6282

Štandardy kvality v Dome Svitania, n.o.

Smernica o ochrane a dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby pri poskytovaní sociálnych služieb v rehabilitačnom stredisku Domu Svitania, n.o.

Štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb v Dome Svitania, n.o.

Postup pri uzatváraní zmluvy s prijímateľom sociálnej služby

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Joomla Templates by Joomla51.com