Podporte Dom Svitania, n.o. prostredníctvom 2% (3%) z dane aj v roku 2022!
Peniaze použijeme na dobrú vec.
Ďakujeme za Vašu priazeň!


Formuláre:

Nová výročná správa za rok 2019

Našu výročnú správu za rok 2019 si môžete prezrieť a stiahnuť vo formáte .pdf TU.

Archív výročných správ


Krízový plán Covid-19
TU

Kontakt

Dom Svitania, n.o.

900 63 Jakubov 79
Telefón: +421 905 810 749
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Riaditeľka n.o.:  Ing. Marta Prochyrová
účet: SK62 0900 0000 0001 8934 6282
 

Nová tvár v Dome Svitania, n.o.

Dobrý deň, volám sa Patrícia Bučková a dostala som príležitosť podeliť sa s Vami o moju  prvú pracovnú skúsenosť v chránenej dielni Dom Svitania, n. o. v Jakubove. Začnem rozprávať môj osobnostný vývoj a okolnosti môjho osobného života, ktoré ovplyvnili moje pracovné uplatnenie. Následne rozpoviem ako ovplyvňuje môj život práca v chránenej dielni Dom Svitania, n. o. v Jakubove.

 

 

Môj osobnostný vývoj a okolnosti, ktoré ovplyvnili moje pracovné uplatnenie.

Môj život sa začal 26.8. 1989, vplyvom  osudu som sa narodila s DMO – kvadruparetická forma. Moje postihnutie je súčasťou môjho života, mojej osobnosti. Dôsledkom sú najmä somatické, sociálne obmedzenia. Najväčšie somatické obmedzenie je nesamostatnosť v samoobslužných úkonoch. Najmä potrebujem pomoc pri toalete. To znamená, že nemôžem byť dlho sama. Pozitívum je, že nikdy nepocítim samotu. Nebolo mi dané najlepšie zdravie, ale to najlepšie a najdôležitejšie v mojom živote som dostala - rodinu. Každý jeden člen mojej rodiny má určitý podiel intervencie (pôsobenia) na môj osobnostný rast.  Každý člen mojej rodiny väčšinou prekypuje optimizmom. Už od 26.8.1989 najviac pozitívnych podnetov na môj osobnostný rast dostávam od mojich rodičov, mojej sestry Peťky + švagra Paliho, babky, dedka, starenky, už aj môjho bračeka Alexka. To sú moji najbližší, ktorí sa intenzívne starajú o môj spokojný, šťastný, spoločenský, rodinný život. Moja najbližšia rodina mi pomáha prekonávať prekážky, obmedzenia, ktoré by som bez pomoci mojej rodiny neprekonala. Rada sa však stretávam aj so širšou rodinou, pri príležitosti rodinných osláv, je to vždy veľký zážitok.

 

Rodina je dar Boží, poskytuje mi bezpečie. 

Vedia mi poradiť, pomôcť.  

Kde sú členovia mojej rodiny, tam sa cítim doma. 

 

Vďaka mojej rodine mi bolo umožnené študovať na najlepšej škole – Gaudeamus, Mokrohájska 3, v Bratislave. Škola je výnimočná systémom  opačnej integrácie. To znamená, intaktné deti, mládež sa integrujú medzi nás zdravotne znevýhodnených ľudí. Môj názor je, že to pozitívne ovplyvnilo nás všetkých. Získala som veľa pozitívných skúseností spolužiakov, priateľov, učiteľov a všetkých, s ktorými som bola v kontakte. Skoro vždy sa mi vrátila pozitívna spätná väzba. Strávila som tam 16 pekných, nezabudnuteľných rokov života. 1 rok prípravka, pre lepšie písanie,+ 9 rokov základná; 4 roky gymnázium; 2 roky po-maturitné štúdium, Sociálno – právna činnosť ukončené maturitnou skúškou. Možnosť cestovania každý deň s maminkou domov, to znamenalo kombináciu pozitívnych školskych podnetov a pozitívnych podnetov rodinného prostredia. Kombinácia spomínaných podnetov ovplyvnila pozitívne môj vzdelávací, psychologicko-sociálny vývoj. Na základe  pozitívnej intervencie (pôsobenia Pána Boha, rodiny, školy) na mňa, sa zo mňa stala šťastná, spokojná osobnosť s vlastnými názormi.

Do Domu Svitania, n. o. ma priviedlo veľa okolností, ktoré sa týkajú mňa a mojej rodiny. Súvisí to práve s dedinkou Jakubov, pozitívnymi zážitkami z minulosti, rodinnými väzbami v  Jakubove a príležitosťou zariadiť si bezbariérové bývanie – toto všetko nás utvrdilo v tom, aby sme sa stali Jakubovčania.

 

Ako ovplyvňuje môj život práca v chránenej dielni Dom Svitania, n. o. v Jakubove

Moje prvé pôsobenie, v chránenej dielni Domu Svitania, n. o. v Jakubove bola prax počas môjho nadstavbového štúdia – sociálno-právna činnosť. Prax trvala niekoľko týždňov a následne som mala napísať správu z praxe. Zamerala som sa najmä na klientov, ako vnímajú prácu v chránenej dielni a vyskúšala som si aj rôzne činnosti. Z dôvodu dobrej spolupráce, ktorá bola korektná a bezproblémová, som sa rozhodla skúsiť šťastie, týkajúce sa pracovného uplatnenia v  tejto spomínanej chránenej dielni. Mojou výhodou bolo, že som prišla do známeho prostredia, kolektívu a zabehnutého systému. O to ľahší bol pre mňa pracovný pohovor, ktorému samozrejme predchádzalo podanie žiadosti. Po pracovnom pohovore nasledovalo prijatie do rehabilitačného strediska Domu Svitania, n. o..  Klient rehabilitačného strediska a chránenej dielne musí dodržiavať pracovný čas, udržiavať dobré pracovné vzťahy, dodržiavať bezpečnostné predpisy, zúčastňovať sa na spoločných aktivitách so svojimi kolegami, zúčastňovať sa na prezentačno-predajných podujatiach, konajúcich sa na pracovisku, ale aj mimo neho.  

Vďaka skvelému a prajnému kolektívu nebolo náročné zvládnuť začiatky v rehabilitačnom stredisku. V súčasnosti sa teším z podpísania pracovnej zmluvy ako klientka chránenej dielne Domu Svitania, n. o. .  Náš kolektív je špecifický tým, že ho tvoria výnimočne pozitívne mysliace osobnosti. Vedia využívať individuálne schopnosti, danosti, názory, ktoré aplikujú do svojich pracovných aktivít. Dokážeme spolupracovať ako kolektív, ale tiež samostatne podľa potreby. Táto chránená dielňa má ďalšiu výhodu, každý z nás sa môže realizovať v činnosti, v ktorej je zručný, robí ju precízne, ale potrebuje individuálny čas. Pracovná naplň konkrétného zamestnaca je šitá na mieru zdravotnému stavu tohto konkrétneho zamestnanca – klienta chránenej dielne. Moja hlavná pracovná náplň je strihanie vatelínovej náplne napr. do vankúšov, dekoratívnych látkových srdiečok, vrecúšok a strihanie iných komponentov. Je pre mňa neuveriteľným zážitkom zúčastňovať sa na predajno – prezentačných podujatiach konajúcich sa na pracovisku, ale aj mimo neho. Zúčastňovať sa na predajno – prezentačných podujatiach, to je tá najkrajšia pracovná náplň, pretože mám možnosť osobného kontaktu s našimi zakazníkmi. Na  prezentačno-predajných podujatiach je  vždy milá atmosféra, ktorá má na mňa blahodárny účinok.

 

Môj osobný prínos

Dom Svitania, n. o. mi umožňuje vykonávať pracovnú činnosť v príjemnom kolektíve. Všetci mi pomáhajú prekonávať prekážky a obmedzenia, ktoré sa spájajú s mojou diagnózou - DMO. Vďaka pracovným skúsenostiam, môžem ďalej osobnostne rásť.  Nevadí im, že nemám rečnícke danosti, preferujem písomný prejav. Nemám rada komunikáciu v cudzom jazyku. Ďakujem Domu Svitania, n. o., že mi dal príležitosť, aj napriek mojím veľkým nedostatkom.

Moje poďakovanie patrí:

  • celému kolektívu Domu Svitania, n .o.
  • zákazníkom a firmám, ktorí nakupujú výrobky z chránenej dielne
  • sponzorom, donorom a darcom 2 % z dane
  • všetkým dobrým ľuďom...

Je mi cťou, že môžem vyjadriť svoj postoj, ako ovplyvňuje môj život práca v chránenej dielni Dom Svitania, n. o. v Jakubove, prostredníctvom tohto článku.

 

S úctou Patrícia Bučková,

klientka Domu Svitania, n. o.

Joomla Templates by Joomla51.com